GMC Yukon - 2009

Send Email  |  Share Add This  

Yukon

Engines

Transmissions

 

Vortec 4.8L V-8 (LY2)

Vortec

5.3L V-8 (LY5/LMG)

Vortec

5.3L V-8 (LC9)

Vortec

6.2L V-8 (L9H)

4-spd auto

(Hydra-Matic 4L60)

6-spd auto

(Hydra-Matic 6L80)

Yukon

s (2WD base only)

s (2WD)

o (2WD base only)

s (4WD)

o (2WD)

s (4.8L)

s (5.3L & 6.0L)

Yukon Denali

s

s

 

Yukon XL

Engines

Transmissions

 

Vortec 5.3L V-8 (LY5/LMG)

Vortec 5.3L V-8 (LC9)

Vortec 6.0L V-8 (L76)

Vortec 6.0L V-8 (LY6)

Vortec

6.2L V-8 (L9H)

6-spd auto

(Hydra-Matic 6L80)

6-spd auto

(Hydra-Matic 6L90)

Yukon XL 1500

s (2WD)

s (4WD)

o

s

s

s

Yukon XL 2500

s

s

Yukon XL Denali

s

s

Photos

2009 GMC Yukon XL Denali

2009 GMC Yukon XL Denali

2009 GMC Yukon XL

2009 GMC Yukon XL

2009 GMC Yukon XL

2009 GMC Yukon XL

2009 GMC Yukon XL Denali

2009 GMC Yukon XL Denali

2009 GMC Yukon XL Denali

2009 GMC Yukon XL Denali

2009 GMC Yukon

2009 GMC Yukon

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon Denali

2009 GMC Yukon

2009 GMC Yukon

2009 GMC Yukon SLT

2009 GMC Yukon SLT

Contacts