รูปภาพล่าสุด

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เชฟโรเลต ขยายโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (ASEP)

โครงการ วัน เวิลด์ ฟุตบอล

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวโครงการ วัน เวิลด์ ฟุตบอล ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

ภาพบรรยากาศพิธีส่งมอบ วัน เวิลด์ ฟุตบอล เส้นทางภาคใต้ ที่ จ.ระนอง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพบรรยากาศพิธีมอบ วัน เวิลด์ ฟุตบอล จากผู้บริหารระดับสูง ให้เด็กนักเรียนที่ จ.ชลบุรี

ภาพบรรยากาศการมอบ วัน เวิลด์ ฟุตบอล ให้เด็กๆ ใน จ.จันทบุรี

เด็กๆ เล่น วัน เวิลด์ ฟุตบอล กันอย่างสนุกสนาน ภายหลังการรับมอบที่ จ.ขอนแก่น และ จ.หนองคาย

ภาพบรรยากาศงานมอบ วัน เวิลด์ ฟุตบอล เส้นทางภาคเหนือ จ.พิษณุโลก และ จ.เชียงราย

เชฟโรเลต ร่วมกับ Save the Children มอบ วัน เวิลด์ ฟุตบอล ให้แก่เด็กนักเรียน และเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์บริการเชฟโรเลต