ภาพประกอบ

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซ้าย) คริสตี้ เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (กลาง) และนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและรัฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันที่บูธเชฟโรเลต ณ