ภาพประกอบ

เอกอัคราชทูตคริสตี้ เคนนีย์ เดินทางเยือนศูนย์การผลิตเจนเนอรัล มอเตอร์ส จังหวัดระยอง เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ดีเซลของจีเอ็ม แห่งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้