GMMaryBarra107.jpg

แมรี บาร์ร่า รองประธานบริหาร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดซื้อ และการจัดการสินค้า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 ที่ดีทรอยท์ มิชิแกน