เปิดตัวเครื่องยนต์ดูราแม็กซ์ เจนแนอเรชั่นใหม่

เปิดตัวเครื่องยนต์ดูราแม็กซ์ เจนแนอเรชั่นใหม่