ทิม ซิมเมอร์แมน

ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้