แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เจนเนอรัล มอเตอร์ส สักการะศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่จีเอ็ม ประเทศไทยและพนักงาน โดยมีบุษกร พิมพ์สกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจและการบริหารจัดการต้นทุน ร่วมสักการะ