มร.กุสตาโว โคลอซซี รองประธานฝ่ายขาย การตลาดและบริการหลังการขาย และทีมเชฟโรเลต เซลล์ ประเทศไทย แสดงความยินดีกับคุณต่วนเลาะห์ กูบาฮา คุณต่วนฮายาตรี พรพัฒน์กุล และ คุณต่วนสุขรีต์ กูบาฮา ในการเปิดศูนย์ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตใหม่ ของ บริษัท ยะลา ออโต้เซลส์ จำกัด (ศูนย์ผู้จัดจำหน่ายลำดับที่ 103 นราธิวาส)