จีเอ็มเผยรายได้สุทธิไตรมาสสอง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2014-07-24


Print Print   |  Send Email  |  Word   Share Add This  
  • ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการปรับโครงสร้าง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • ผลประกอบการหลักยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี
  • ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับโปรแกรมชดเชยสวิทช์สตาร์ท 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ดีทรอยท์ –  เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประกาศรายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญประจำไตรมาสสอง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.11 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลด ผลประกอบการหลักในไตรมาสสอง มีความแข็งแกร่งชดเชยการขาดทุนสุทธิก่อนหักภาษีจากรายการพิเศษ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.47 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลด และค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีในการเรียกคืน 1.2 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.44 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลด

“พื้นฐานของผลประกอบการธุรกิจของเราในช่วงครึ่งปีแรกมีความแข็งแกร่ง โดยรายได้ของเราเติบโตจากการกำหนดราคาสินค้าใหม่และการเปิดตัวรถใหม่อย่างยอดเยี่ยม” แมรี่ บาร์ร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของจีเอ็มกล่าว “เรายังคงมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่งที่เราทำ และเดินหน้าตามแผนเพื่อสร้างผลกำไรในทุกภูมิภาคทั่วโลก”

ในช่วงไตรมาสสองของปี 2556 รายได้สุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของจีเอ็มอยู่ที่ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลด รวมการขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 0.09 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลด

ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) อยู่ที่ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และการปรับโครงสร้าง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ซึ่งบริษัทมีผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีอยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ   รวมค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการปรับโครงสร้าง 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายได้สุทธิในไตรมาสสองของปี 2557 อยู่ที่ 39.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ที่ 39.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ รายได้เติบโต 77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ภาพรวมผลประกอบการของจีเอ็ม (ตัวเลขหลักพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ยกเว้นในส่วนของหุ้น)

 

 

ไตรมาสสอง

ปี 2557

 

ไตรมาส
สอง

ปี 2556

 

รายได้

$39.6

$39.1

รายได้สุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ

$0.2

$1.2

กำไรต่อหุ้นหลังปรับลด

$0.11

$0.75

ผลกระทบของรายการพิเศษต่อกำไรต่อหุ้นหลังปรับลด

$(0.47)

$(0.09)

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

$1.4

$2.3

กระแสเงินสดสุทธิจากธุรกิจยานยนต์

$3.6

$4.5

กระแสเงินสดอิสระจากธุรกิจยานยนต์

$1.9

$2.6

ผลประกอบในภูมิภาค

  • จีเอ็ม อเมริกาเหนือ รายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของไตรมาสสองในปีนี้ที่ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน 1.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ที่ 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมผลกระทบค่าใช้จ่ายในการเรียกคืน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • จีเอ็ม ยุโรป รายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของไตรมาสสองในปีนี้ที่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมต้นทุนการปรับโครงสร้าง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองของ    ปี 2556 ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ รายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของไตรมาสสองในปีนี้ที่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ที่ 200 ล้าน
    เหรียญสหรัฐฯ
  • จีเอ็ม อเมริกาใต้ รายงานผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีของไตรมาสสองในปีนี้ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ที่ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • ผลกำไรก่อนหักภาษีของจีเอ็มในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับ ช่วงไตรมาสสองของปี 2556 ที่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

รายการพิเศษ

ค่าใช้จ่ายพิเศษ 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มาจากโปรแกรมชดเชยสวิทช์สตาร์ท โดยโปรแกรมนี้ไม่มีเพดานจำกัด แต่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จีเอ็ม ได้มีการประเมินค่า ที่ดีที่สุดที่จะจ่ายให้แก่ลูกค้า เนื่องจากโปรแกรมประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะ การคาดการณ์จึงมีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

จากการเปิดเผยก่อนหน้านี้ จีเอ็มคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนจะกลับสู่ภาวะปกติซึ่งจะสูงกว่าระดับที่ผ่านมาเมื่อต้นปีเพียงเล็กน้อย โดยจีเอ็มกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนในอนาคต และจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในช่วงที่รถจัดจำหน่ายตามการประเมินค่าที่ดีที่สุดของค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนในอนาคตที่อเมริกาเหนือ ผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือจีเอ็มจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษที่ไม่ใช่เงินสดก่อนหักภาษีที่ 900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสสองสำหรับการประเมินค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใน 10 ปีข้างหน้า สำหรับรถจีเอ็ม 30 ล้านคันที่อยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน

กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

ในไตรมาสสองของปีนี้ กระแสเงินสดจากธุรกิจยานยนต์อยู่ที่ 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จีเอ็มปิดไตรมาสด้วยการมีสภาพคล่องจากธุรกิจยานยนต์ที่แข็งแกร่งมากที่ 38.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมกับกระแสเงินสดจากธุรกิจรถยนต์ และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่ 28.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ที่ 27.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

“จากความสำเร็จในการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ เราเดินหน้าสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ในสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงการก้าวสู่ผลกำไรตามแผนที่วางไว้ในยุโรปภายในช่วงกลางทศวรรษนี้” ชัค สตีเว่นส์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของจีเอ็มกล่าว “เราเชื่อมั่นว่าเราดำเนินการได้ตามแผนหรือรวดเร็วกว่าแผนที่วางไว้ในการสร้างผลประกอบการตามที่เคยให้คำมั่นไว้ในช่วงต้นปีโดยไม่รวมผลกระทบต่างๆ จากการเรียกคืน”

# # #

เกี่ยวกับจีเอ็มเจนเนอรัล มอเตอร์ส คอมพานี (NYSE:GM, TSX: GMM) และพันธมิตรทางธุรกิจ ทำการผลิตรถใน 30 ประเทศ และเป็นบริษัทชั้นนำที่ทำตลาดยานยนต์ในหลายประเทศทั่วโลก แบรนด์รถยนต์ในเครือจีเอ็ม ประกอบด้วยเชฟโรเลต คาดิลแลค เป่าจุน บูอิค จีเอ็มซี โฮลเด้น อีซูซุ เจียฟาง โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และวูหลิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงออนสตาร์ บริษัทผู้ให้บริการข้อมูล ความปลอดภัยผ่านดาวเทียม สามารถคลิกเข้าชมได้ที่ http://www.gm.com

#  #  #

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

จีเอ็มเผยรายได้สุทธิไตรมาสสอง 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ