มาร์คอส เพอร์ตี

2015-10-06


Print Print   |  Send Email  |  Word   Share Add This  

มาร์คอส เพอร์ตี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เขาประจำอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นผู้นำการปฏิบัติงานของจีเอ็ม ในประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ เพอร์ตีเคยดำรงตำแหน่งประธานอำนวยการของจีเอ็ม อินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2554 เขาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์และเครือข่ายจัดจำหน่ายของจีเอ็ม รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การผลิตจีเอ็ม เบกาซีในอินโดนีเซีย

เพอร์ตีเข้าร่วมงานกับจีเอ็ม ในฐานะสมาชิกโครงการฝึกอบรมนักศึกษา (College Graduate In-Training Program) ในปี 2537 ต่อมาเขาเข้าทำงานเป็นวิศกรกระบวนการที่ศูนย์การประกอบพอนทิแอค อีสต์ (Pontiac East Assembly Center) ในปี 2538 และเป็นผู้นำโครงการสำคัญมากมาย ก่อนจะเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงพ่นสีในปี 2544 ที่ศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ในโอชาวา ออนตาริโอของประเทศแคนาดา

อีกสองปีต่อมา เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิตสีที่ศูนย์การผลิตพอนทิแอคของจีเอ็ม ในปี 2548 เพอร์ตีได้เป็นผู้จัดการโรงพ่นสีที่ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ฟอร์ต เวย์น

เพอร์ตีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการโรงประกอบทั่วไปของจีเอ็ม โฮลเด้นในประเทศออสเตรเลียในปี 2551

เพอร์ตี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมและเครื่องกลแห่งฟลอริดาและได้รับประกาศนียบัตรด้านการเป็นผู้นำการบริหารจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล

รูปภาพ

รูปภาพ

มาร์คอส เพอร์ตี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เขาประจำอยู่ในกรุงเทพฯ และเป็นผู้นำการปฏิบัติงานของจีเอ็ม ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ