เชฟโรเลตมอบคุณภาพการขับขี่ที่เหนือชั้นกว่าในเชฟโรเลต แคปติวา

2014-06-20


Print Print   |  Send Email  |  Word   Share Add This  
  • กระบวนการปั๊มขึ้นรูปและประกอบตัวถังที่แม่นยำและมีคุณภาพช่วยให้ห้องโดยสารปราศจากเสียงรบกวน
  • กระบวนการการผลิตที่เที่ยงตรง แม่นยำยังสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้าง เพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
  • การปั๊มขึ้นรูปและประกอบตัวถัง รวมถึงกระบวนการอื่นๆ สะท้อนความมุ่งมั่นของ
    เชฟโรเลตในการใช้หลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต

ระยอง – เชฟโรเลต แคปติวา รถอเนกประสงค์ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายมีชื่อเสียงในด้านสมรรถนะการขับขี่และการควบคุมที่เหนือชั้น คำถามคือคุณภาพที่อัดแน่นอยู่ในรถเอสยูวีรุ่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร การออกแบบและวิศวกรรมเป็นเพียงคำตอบส่วนหนึ่งเท่านั้น แคปติวา เป็นรถที่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปลักษณ์และมีระบบวิศวกรรมที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว อย่างไรก็ดี การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับรถรุ่นนี้

แคปติวาใช้โครงสร้างโมโนค็อกอันแข็งแกร่งสำหรับการรองรับตัวถังรถ ซึงเป็นพื้นฐานสำคัญของสมรรถนะการทรงตัวรถที่ดี การขับขี่ที่มีคุณภาพและห้องโดยสารที่เงียบสนิท อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ต้องถูกสร้างในกระบวนการผลิตรถตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่ใช่การเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาในภายหลัง โครงสร้างโมโนค็อกที่มีความแข็งแกร่งเกิดจากการออกแบบและพัฒนาด้านวิศวกรรมที่เหมาะสม เช่น การกำหนดจุดเชื่อมตัวถังอย่างชาญฉลาดและการกระจายน้ำหนักไปทั่วโครงสร้างอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนปัจจัยสำคัญอื่นๆ

การออกแบบและพัฒนาวิศวกรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน โดยเฉพาะการตัดและปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังที่แม่นยำ รวมถึงการเชื่อมที่มีคุณภาพสูง สมรรถนะการขับขี่ที่ย่ำแย่และเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถมา ‘ซ่อมแซม’ได้ในภายหลัง ดังนั้น การดำเนินงานตามหลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตหรือ ‘Built-In Quality’ (BIQ) ที่โรงปั๊มขึ้นรูปตัวถัง (Press Shop) และโรงประกอบตัวถัง (Body Shop) จึงมีความสำคัญอย่างมาก

“การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิตช่วยให้เราสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ด้วยการควบคุมกระบวนการผลิตได้ หรือหมายถึงการสร้างคุณภาพไว้ในตัวรถ ไม่ใช่การตรวจสอบคุณภาพในภายหลัง ด้วยการควบคุมกระบวนการผลิตเช่นนี้ เราจะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์และคุณภาพได้” คุณนุมัติ
โชคอาภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงประกอบตัวถังกล่าว

“ทุกกระบวนการผลิตที่โรงปั๊มขึ้นรูปตัวถังและโรงประกอบตัวถังถูกควบคุมด้วยมาตรฐานระดับโลกและวิธีปฏิบัติของเสาหลักด้านคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่ก่อนที่แผ่นโลหะจะเข้าสู่เครื่องจักรปั๊มขึ้นรูปไปจนถึงปลายสายการผลิต
ฝ่ายผลิต มีหน้าที่ตรวจสอบที่ปลายสายการผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าคุณภาพการผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้” คุณนุมัติกล่าวเพิ่มเติม

เสาหลักด้านคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของหลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต โดยแบ่งขอบเขตการควบคุมออกเป็นหมวดหมู่ตามเสียงตอบรับจากลูกค้าซึ่งจีเอ็ม เรียกว่า ‘เสียงของลูกค้า’ (Voice of Customers) และผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร ทุกโรงผลิต ทั้งโรงปั๊มขึ้นรูป (Press Shop) โรงประกอบตัวถัง (Body Shop) โรงพ่นสี (Paint Shop) และโรงประกอบทั่วไป (General Assembly Shop) ต่างมีเสาหลักด้านคุณภาพที่ควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมและช่วยสร้างคุณภาพที่ได้มาตรฐานในการผลิตอย่างแท้จริง

 “เราต้องการผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่แรก ผสมผสานคุณภาพไว้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันข้อบกพร่อง เรายังมีการตรวจสอบตามมาตรฐานและการสุ่มตรวจสอบตลอดทั้งสายการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ออกจากโรงผลิต เรายังปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลาด้วยการรับฟังเสียงตอบรับจากภายนอกและภายในองค์กร” คุณนุมัติกล่าว

ทุกการผลิตเริ่มต้นที่โรงปั๊มขึ้นรูป ที่ซึ่งแผ่นโลหะถูกปั๊มให้เป็นชิ้นส่วนและแผงตัวถังที่มีความโค้งเว้าของแคปติวา ความแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพราะมิติตัวถังที่ไม่แม่นยำจะทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลในด้านอากาศพลศาสตร์ นอกจากนี้ ขนาดตัวถังที่ไม่ถูกต้องยังส่งผลต่อสมรถนะการขับขี่และทรงตัว การตรวจสอบคุณภาพของโรงปั๊มขึ้นรูป ช่วยให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนถูกผลิตด้วยความแม่นยำเหมือนกับการผลิตชิ้นส่วนแรก 1 ช่องว่างขนาดเล็กมากที่ทั้งแน่น และมั่นคงที่อยู่ระหว่างรอยต่อ
ซุ้มล้อ ฝากระโปรงและชิ้นส่วนอื่นๆ ยังช่วยลดเสียงลม พร้อมกับยกระดับภาพลักษณ์อันโดดเด่นของแคปติวา

อีกหนึ่งเสาหลักด้านคุณภาพที่มีความสำคัญของโรงปั๊มขึ้นรูป คือคุณภาพพื้นผิว (Surface Quality) แผ่นโลหะจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนการผลิตจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหารอยตำหนิและข้อบกพร่อง ซึ่งกระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการผลิตรถแห่งผู้นำที่มีคุณภาพ
อย่างแคปติวา

 “รอยบุบขนาดเล็กหรือรอยคลื่นเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นจะถูกขยายให้มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทาสีและน้ำมันให้เกิดความมันวาว ถ้ารอยบุบขนาดเล็กหรือรอยคลื่นถูกพบที่
โรงพ่นสี ก็ถือว่าสายเกินไปแล้ว ฉะนั้น ชิ้นส่วนที่เกิดจากเครื่องจักรปั๊มขึ้นรูปความแม่นยำสูงของเราต้องมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด” คุณประวีณ เจ๊กจันทึก ผู้จัดการอาวุโสโรงปั๊มขี้นรูป กล่าว

เพื่อสร้างคุณภาพพื้นผิว คุณประวีณและทีมพนักงานได้ริเริ่มกระบวนการตรวจสอบใหม่ในเสาหลักคุณภาพด้านพื้นผิว กระบวนการนี้จะใช้น้ำมันเคลือบพื้นผิวชิ้นส่วนก่อนนำมาตรวจสอบใต้แสงที่มีความเข้มข้นสูง ซึ่งความมันวาวของน้ำมันจะเผยให้เห็นข้อบกพร่องของพื้นผิวทุกรูปแบบ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ชิ้นส่วนตัวถังที่ขึ้นรูปเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกส่งต่อไปที่โรงประกอบตัวถัง ซึ่งจะเชื่อมชิ้นส่วนให้เป็นโครงสร้างโมโนค็อกของแคปติวาที่เป็นพื้นฐานรองรับตัวถังรถ การเชื่อมเป็นเสาหลักด้านคุณภาพที่มีความสำคัญที่สุดของโรงประกอบตัวถัง เพราะทำให้โครงสร้างมีความแข็งแกร่งและปลอดภัย พร้อมกับลดเสียงรบกวนขณะขับขี่และมอบสมรรถนะการทรงตัวที่เหนือชั้น

การขับขี่ที่เงียบ ปราศจากเสียงรบกวนของแคปติวานั้นเกิดจากการผสมผสานโครงสร้างโมโนค็อกที่แข็งแกร่ง การใช้วัสดุบุกันเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงการใช้กระจกบังลมที่มีความหนายิ่งขึ้น โครงสร้างที่แข็งแกร่งเอื้อให้วิศวกรสามารถปรับแต่งจุดต่างๆเพื่อกำจัดเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือนได้ โดยยังคงรักษาสมรรถนะการขับขี่อันยอดเยี่ยมไว้เช่นเดิม

โครงสร้างโมโนค็อกของแคปติวาทำให้ทีมวิศวกรสามารถติดตั้งเหล็กกันโคลงขนาดใหญ่และปรับแต่งระบบกันสะเทือนใหม่ โดยด้านหน้าเป็นแบบอิสระ แม็คเฟอร์สัน สตรัท ด้านหลังเป็นแบบอิสระ มัลติ-ลิงค์เพื่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ห้องโดยสารที่เงียบยิ่งขึ้นทำให้เครื่องเสียงเทคโนโลยีแบบสามมิติ (Three-Dimensional Sound Staging) พร้อมลำโพงแปดตัวที่ได้รับการออกแบบเพื่อมอบคุณภาพเสียงขั้นสูงของแคปติวาแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่เพื่อผู้โดยสารทุกที่นั่ง

“การฝึกอบรมช่วยให้เรายกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นได้” คุณนุมัติกล่าว “ถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างคุณภาพและช่วยให้พนักงานมีความคุ้นเคย สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ดี”

พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านการเชื่อมในกิจกรรมเวิร์กช็อปที่จัดโดยผู้เชี่ยวชาญจากจีเอ็ม อเมริกาเหนือ เวิร์กช็อปดังกล่าวมีเป้าหมายเพิ่มทักษะความรู้พนักงานในด้านมาตรฐานการเชื่อมระดับโลก (Global Welding Standard) ของจีเอ็ม โดยเฉพาะการเชื่อมต่อ (Joining) และการสอดประสาน (Dispense) กระบวนการนี้ใช้ในการประกอบสองชิ้นส่วนเข้าไว้ด้วยกันและมีความสำคัญมากเพราะส่งผลต่อความพึงพอใจและความปลอดภัยของลูกค้าโดยตรง คุณภาพการเชื่อมต่อและการสอดประสานที่ยอดเยี่ยมทำให้ตัวรถมีความแข็งแกร่ง มั่นคงและทนทาน ตลอดจนมีห้องโดยสารที่เงียบยิ่งขึ้น

“แคปติวาแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ถือเป็น ‘รถสำหรับคนเมือง’ ที่เจ้าของต้องการห้องโดยสารที่เงียบสงบและประสบการณ์ขับขี่อันน่าประทับใจ ขณะที่โคโลราโดและเทรลเบลเซอร์ต้องมีโครงสร้างอันแข็งแกร่งเช่นกัน แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของโคโลราโดและเทรลเบลเซอร์คือความสมบุกสมบัน เราใช้หลักการด้านคุณภาพแบบเดียวกันนี้ในทุกกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตาม” คุณนุมัติกล่าวสรุป

# # #

เกี่ยวกับ เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2543 โดยเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงาน ในฐานะเป็นผู้ทำตลาดยานยนต์ที่ผลิตขึ้นภายใต้ชื่อและสัญลักษณ์ทางการค้า เริ่มต้นจาก เชฟโรเลต ซาฟิร่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกตลาดรถยนต์เอนกประสงค์รายแรกของประเทศไทย โดยยานยนต์ที่จัดจำหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ เชฟโรเลต โซนิค ครูซ แคปติวา โคโลราโด  เทรลเบลเซอร์ รวมไปถึง เชฟโรเลสปิน ใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นยานยนต์คุณภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัย สมรรถนะการขับขี่อันยอดเยี่ยม การออกแบบที่โดดเด่น ความคุ้มค่า และความเป็นผู้นำด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นมอบการบริการหลังการขายที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าด้วยเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ เชฟโรเลตรุ่นต่างๆ สามารถเข้าไปชมได้ที่www.chevrolet.com ส่วนข้อมูลพันธกิจด้านฟุตบอลของ เชฟโรเลต สามารถเข้าชมได้ที่ www.chevroletfc.com.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมได้ที่ http://chevrolet.co.th/, http://media.gm.com/content/media/th/th/chevrolet/news.html or https://th-th.facebook.com/chevyclub

###

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

เชฟโรเลต แคปติวา รุ่นปี 2014 มีชื่อเสียงในด้านการขับขี่และการควบคุมที่เหนือชั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการผลิตที่แม่นยำด้วยหลักการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต (Built-In Quality) ที่ศูนย์การผลิตยานยนต์ของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในจังหวัดระยอง

เชฟโรเลตมอบคุณภาพการขับขี่ที่เหนือชั้นกว่าในเชฟโรเลต แคปติวา

ที่ศูนย์การผลิตยานยนต์ของเจนเนอรัล มอเตอร์ส จังหวัดระยอง พนักงานมีการสุ่มตรวจสอบรถเชฟโรเลต แคปติวาด้วยการใช้เครื่องมือวัดแบบสามมิติ (coordinate measuring machine) เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนตัวถังมีการประกอบอย่างถูกต้องก่อนที่จะส่งต่อไปยังสถานีการประกอบขั้นตอนต่อไป การสุ่มตรวจสอบเช่นนี้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต (Built-In Quality) ของจีเอ็ม

เชฟโรเลตมอบคุณภาพการขับขี่ที่เหนือชั้นกว่าในเชฟโรเลต แคปติวา

ที่ศูนย์การผลิตยานยนต์ของเจนเนอรัล มอเตอร์ส จังหวัดระยอง พนักงานมีการสุ่มตรวจสอบรถเชฟโรเลต แคปติวาด้วยการใช้เครื่องมือวัดละเอียด (feeler gauge) เพื่อวัดระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนตัวถังให้ถูกต้อง การสุ่มตรวจสอบเช่นนี้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต (Built-In Quality) ของจีเอ็ม