จีเอ็ม คว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

2013-12-06


Print Print   |  Send Email  |  Word   Share Add This  
  • จีเอ็ม ได้รับรางวัลเป็นปีที่สองติดต่อกัน
  • พร้อมได้รับการยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์

กรุงเทพฯ – เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2556 ( 2013 AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition – ACE) ซึ่งนับเป็นการคว้ารางวัลนี้สองปีติดต่อกัน

รางวัล นี้มอบให้แก่สมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ ในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับมีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะ ยาว โดยแต่ละบริษัทจะได้รับการประเมินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมที่ผนวกรวมอยู่ใน ภารกิจของบริษัท ความสามารถในการวัดผลสำเร็จ ความยั่งยืน และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

“ถือ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยเฉพาะการได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน” มร.ไมเคิล เปเรซ รองประธานกรรมการ ฝ่ายการผลิต จีเอ็ม ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน กล่าวภายในงานรับมอบรางวัลซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย คริสตี เคนนีย์ มาเป็นประธาน

“จี เอ็ม และเชฟโรเลต ตอบแทนสังคมที่เราดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เราจะเดินหน้าโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อรักษาความยั่งยืนทั้ง ต่อชุมชนและต่อธุรกิจของเราต่อไป” มร.เปเรซ กล่าว

โครงการเพื่อสังคมของจีเอ็ม ในประเทศไทย ประกอบด้วยสี่แนวทางหลัก คือ การศึกษา สุขภาพและการบริการสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาชุมชน

ภาย ใต้แนวทางเพื่อการศึกษา จีเอ็ม เปิดตัวโครงการ “เชฟโรเลต พัฒนาการศึกษาไทย” เมื่อปี 2547 พร้อมให้เงินทุนสนับสนุนกว่า 60 ล้านบ้านแก่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อย อย่างโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ (ASEP) การมอบห้องสมุดและการปรับปรุงโรงเรียนประจำอำเภอ

ขณะ ที่แนวทางเพื่อสุขภาพและการบริการสังคมมีการดำเนินการมากที่สุดในปี 2556 นี้ ภายใต้โครงการวัน เวิลด์ ฟุตบอล ซึ่งเชฟโรเลต ในฐานะผู้สนับสนุนการก่อตั้งโครงการนี้ให้คำมั่นว่าจะมอบลูกฟุตบอลที่ไม่มี วันแตก 1.5 ล้านลูกให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนโอกาสทั่วโลก

ที่ ผ่านมา เชฟโรเลต ได้มอบลูกฟุตบอลดังกล่าวไปแล้วกว่า 575,000 ลูก ในจำนวนนี้ราว 21,000 ลูกถูกส่งมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในหลายชุมชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์

จี เอ็ม และพนักงานยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงพยาบาล โรงเรียนที่ขาดแคลนและการบริจาคเลือดสำหรับสภากาชาดไทยอย่างสม่ำเสมอ

ใน ส่วนของสิ่งแวดล้อม พลังงานและความปลอดภัยก็เป็นแนวทางที่จีเอ็ม ให้ความสำคัญอย่างมาก ศูนย์การผลิตยานยนต์ในจังหวัดระยองเป็นแบบปลอดการฝังกลบซึ่งได้รับการยกย่อง จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจากการสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ จีเอ็ม ยังเป็นบริษัทรถยนต์รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานการใช้พลังงาน ISO 50001 ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดมลพิษแก๊ส เรือนกระจกจากกระบวนการผลิต

สำหรับแนวทางการพัฒนาชุมชน จีเอ็ม ได้ริเริ่มแผนงานหลากหลายรูปแบบ อาทิ สภาสตรีจีเอ็ม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2549 มีเป้าหมายยกระดับให้จีเอ็ม เป็นองค์กรที่ดีสำหรับพนักงานสตรีในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

นอก จากรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จีเอ็ม ยังได้รับยกย่องให้เป็นพันธมิตรเชิงสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินโครงการที่มี ความสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดริเริ่มหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทย-สหรัฐอเมริกา

หอ การค้าอเมริกันในประเทศไทย เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) มีบทบาทเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจและนักธุรกิจอเมริกันในการแลก เปลี่ยนความคิดเห็น และระบุเป้าหมายร่วมกันของภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและในสหรัฐอเมริกา

# # #

เกี่ยวกับ เจนเนอรัล มอเตอร์ส จำกัด (ประเทศไทย)

จี เอ็ม ประเทศไทย(GMTH) ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ในฐานะบริษัทลูกของบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ส จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก รถคันแรกที่เปิดตัวคือ เชฟโรเล็ต ซาฟิรา รถยนต์อเนกประสงค์ (MPV) รุ่นแรกในตลาดประเทศไทยทุกวันนี้ จีเอ็มประเทศไทยในนามของเชฟโรเล็ต ได้เสนอยานพาหนะหลากประเภท เช่น อาวิโอซีเอ็นจี ครูซ แคปติวา โคโลราโด โซนิคและเทรลเบลเซอร์ในปี 2011 จีเอ็มประเทศไทยได้เปิดโรงงานเพาเวอร์เทรน ใหม่ใกล้กับฐานการผลิตในจังหวัดระยองเพื่อผลิต เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลดูราแมกซ์ตระกูลใหม่ โรงงานมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐแห่งนี้เป็นโรงงานเครื่องยนต์ดีเซลแห่งแรกของจีเอ็มใน ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการลงทุนที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคนี้ในรอบกว่าทศวรรษ จนถึงวันนี้ จีเอ็มได้ลงทุนในฐานการผลิตและโครงการผลิตในประเทศไทยกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว 

###

เกี่ยวกับจีเอ็ม

เจน เนอรัล มอเตอร์ส คอมพานี (NYSE:GM, TSX: GMM) และพันธมิตรทางธุรกิจ ทำการผลิตรถใน 30 ประเทศ ถือเป็นบริษัทยานยนต์ชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตรวดเร็วที่สุดในตลาดยาน ยนต์ระดับโลก แบรนด์รถยนต์ในเครือจีเอ็ม ประกอบด้วยเชฟโรเลต คาดิลแลค เป่าจุน บูอิค จีเอ็มซี โฮลเด้น อีซูซุ เจียฟาง โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และวูหลิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงออนสตาร์ บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลความปลอดภัยผ่านดาวเทียม สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.gm.com

###

สำหรับข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติม

www.media.gm.com หรือ www.chevrolet.co.th