จีเอ็ม เป็นผู้นำศูนย์การผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน เอเนอร์จี้ สตาร์ ชาลเลนจ์

2013-08-22


Print Print   |  Send Email  |  Word   Share Add This  

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ได้รับการรับรองมาตรฐานการใช้พลังงานตามข้อกำหนดเอเนอร์จี้ สตาร์ของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ ด้วยการลดปริมาณของการใช้พลังงานลงเฉลี่ยถึง 23 เปอร์เซ็นต์ในศูนย์การผลิต 31 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ 22 แห่งเคยได้การรับรองมาแล้ว ศูนย์การผลิตจีเอ็มทั้งหมดที่กล่าวมานี้ช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงได้มากกว่า 374,000 เมตริกตัน ซึ่งเท่ากับการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนในสหรัฐฯ 56,049 หลังต่อปี

มาตรฐานเอเนอร์จี้ สตาร์ ชาลเลนจ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมเป็นโครงการโดยสมัครใจที่มีเป้าหมายสนับสนุนการลดการใช้พลังงานของบริษัทฯต่างๆลง 10 เปอร์เซ็นต์ภายในห้าปีหรือน้อยกว่า สำหรับศูนย์การผลิตของจีเอ็ม ที่ได้รับรองมาตรฐานเอเนอร์จี้ สตาร์ ชาลเลนจ์มีดังต่อไปนี้ (* คือศูนย์การผลิตที่ได้รับรองอีกครั้ง)

บราซิล

 • โรงงานปั๊มขึ้นรูป Mogi Das Cruzes: ลดการใช้พลังงานลง 16 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ 39 ตัน
 • โรงประกอบ Sao Caetano Do Sul: ลดการใช้พลังงานลง 15 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 3,123 ตัน

แคนาดา

 • โรงประกอบ CAMI (Ontario): ลดการใช้พลังงานลง 17 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 13,958 ตัน*
 • โรงประกอบ Oshawa (Ontario): ลดการใช้พลังงานลง 11 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 41,384 ตัน*
 • โรงงานปั๊มขึ้นรูป Oshawa (Ontario): ลดการใช้พลังงานลง 20 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 2,109 ตัน*
 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ St. Catherines (Ontario): ลดการใช้พลังงานลง 15 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 9,838 ตัน*

จีน

 • โรงประกอบ Jinqiao South: ลดการใช้พลังงานลง 13 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 15,563 ตัน*
 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ Jinqiao: ลดการใช้พลังงานลง 14 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 6,566 ตัน

อินเดีย

 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ Talegaon: ลดการใช้พลังงานลง 28 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 3,045 ตัน

เม็กซิโก

 • โรงประกอบ San Luis Potosi: ลดการใช้พลังงานลง 30 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 6,766 ตัน*
 • โรงงานระบบส่งกำลัง San Luis Potosi: ลดการใช้พลังงานลง 28 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 4,295 ตัน*

รัสเซีย

 • โรงประกอบ St. Petersburg: ลดการใช้พลังงานลง 10 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 4,064 ตัน*

แอฟริกาใต้

 • โรงประกอบ Port Elizabeth Kempston: ลดการใช้พลังงานลง 23 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 1,025 ตัน*
 • โรงประกอบ Port Elizabeth Struandale: ลดการใช้พลังงานลง 15 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 4,985 ตัน*

เกาหลีใต้

 • โรงงานระบบส่งกำลัง Boryeong: ลดการใช้พลังงานลง 18 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 7,283 ตัน*
 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ Changwon #1: ลดการใช้พลังงานลง 11 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 427 ตัน*

 

ประเทศไทย

 • โรงประกอบทั่วไป สายการผลิตรถยนต์ จีเอ็ม ระยอง: ลดการใช้พลังงานลง 16 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 4,652 ตัน*
 • โรงประกอบทั่วไป สายการผลิตรถกระบะ จีเอ็ม ระยอง: ลดการใช้พลังงานลง 33 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 28,891 ตัน

สหรัฐอเมริกา

 • โรงประกอบ Bowling Green (Ky.): ลดการใช้พลังงานลง 13 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 4,477 ตัน*
 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ DMAX: ลดการใช้พลังงานลง 12 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 3,705 ตัน
 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ Flint (Mich.): ลดการใช้พลังงานลง 19 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 16,391 ตัน*
 • โรงประกอบ สายการผลิตรถกระบะ Flint (Mich.): ลดการใช้พลังงานลง 13 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 19,354 ตัน*
 • Kokomo (Ind.) Operations: ลดการใช้พลังงานลง 24 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 31,646 ตัน
 • โรงประกอบ Lordstown (Ohio): ลดการใช้พลังงานลง 42 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 34,403 ตัน*
 • โรงประกอบ Orion (Mich.): ลดการใช้พลังงานลง 67 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 42,758 ตัน*
 • โรงปั๊มขึ้นรูป Parma (Ohio): ลดการใช้พลังงานลง 13 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 7,185 ตัน*
 • โรงปั๊มขึ้นรูป Pontiac (Mich.): ลดการใช้พลังงานลง 55 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 5,556 ตัน*
 • โรงงานผลิตเครื่องยนต์ Spring Hill (Tenn.): ลดการใช้พลังงานลง 15 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 9,396 ตัน*
 • โรงปั๊มขึ้นรูป Spring Hill (Tenn.): ลดการใช้พลังงานลง 25 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 2,401 ตัน
 • โรงงานผลิตระบบส่งกำลัง Toledo (Ohio): ลดการใช้พลังงานลง 27 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 37,783 ตัน*
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพการผลิต Wixom (Mich.): ลดการใช้พลังงานลง 53 เปอร์เซ็นต์ ลดมลพิษ 1,337 ตัน

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย ได้รับรองมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์ของสหรัฐฯ

 

กรุงเทพฯ – ศูนย์การผลิตยานยนต์เจนเนอรัล มอเตอร์ส จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิต 63 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการลดการใช้พลังงานโดยสมัครใจจากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐ (EPA) โดยลดการใช้พลังงานลงถึง 16.37 เปอร์เซ็นต์ในสายการผลิตรถยนต์และ 32.72 เปอร์เซ็นต์ ในสายการผลิตรถกระบะภายในสองปีโดยสอดคล้องกับมาตรฐานเอเนอร์จี สตาร์ ชาลเลนจ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นปีที่สองที่ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ระยองได้รับรองมาตรฐานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนี้