แมรี่ ที. บาร์ร่า

2014-02-14


Print Print   |  Send Email  |  Word   Share Add This  

แมรี่ บาร์ร่า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจนเนอรัล มอเตอร์ส มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 ในบทบาทนี้ เธอเป็นผู้นำองค์กรในการยกระดับความแข็งแกร่งของจีเอ็ม ทั่วโลกในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ การดูแลลูกค้าและผลประกอบการทางธุรกิจ เธอยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของจีเอ็ม

ก่อนหน้าดำรงตำแหน่งนี้ บาร์ร่า เคยเป็นรองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดซื้อและการจัดการชิ้นส่วนการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 และดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ด้วยบทบาทนี้ เธอดูแลรับผิดชอบในการออกแบบ พัฒนาวิศวกรรม การบริหารจัดการโครงการและการพัฒนาคุณภาพรถในเครือจีเอ็ม ทั่วโลก เธอยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการปฏิบัติงานของจีเอ็มและคณะกรรมการกำกับดูแลของอ ดัม โอเปิล เอจี

ก่อนหน้านี้ บาร์ร่าดำรงตำแหน่งรองประธานจีเอ็ม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองประธานฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ผู้จัดการศูนย์การผลิตดีทรอยท์ แฮมแทรม ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิศวกรรมการปฏิบัติงาน และอีกหลายตำแหน่งในฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายปฏิบัติการ

บาร์ร่าสำเร็จการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี 2533 หลังจากได้รับทุนจากจีเอ็ม ในปี 2531

บาร์ ร่าเริ่มต้นอาชีพการทำงานกับจีเอ็ม ในปี 2523 ด้วยการเป็นนักศึกษาของสถาบันเจนเนอรัล มอเตอร์ส (มหาวิทยาลัยเคทเทอริง) โดยเริ่มงานที่ฝ่ายพอนทิแอค เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

บาร์ร่าเป็นคณะกรรมการสถาบันเจนเนอรัล ไดนามิกส์ และสถาบันมะเร็งบาร์บาร่า แอน คาร์มานอส (General Dynamics and Barbara Ann Karmanos Cancer Institute) เธอเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารทรัสต์ของมหาวิทยาลัยเคทเทอริง และเป็นผู้บริหารคนสำคัญของจีเอ็มสำหรับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย-เบิร์กลีย์ เธอได้รับคัดเลือกให้เป็นสภาที่ปรึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557

ในปี 2555 บาร์ร่าและโทนี่ สามีของเธอให้เกียรติเป็นประธานงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำของสถาบันมะเร็ง บาร์บาร่า แอน คาร์มานอสครั้งที่ 30 ซึ่งระดมเงินทุนได้เกือบ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการวิจัยโรคมะเร็ง

ในปี 2556 นิตยสารฟอร์จูนยกย่องบาร์ร่าว่าเป็น “หนึ่งใน 50 สตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแวดวงธุรกิจ” ขณะที่นิตยสารฟอร์บส์ยกย่องให้เธอเป็นหนึ่งใน 100 สตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

รูปภาพ

รูปภาพ

แมรี่ บาร์ร่า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจนเนอรัล มอเตอร์ส มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557 ในบทบาทนี้ เธอเป็นผู้นำองค์กรในการยกระดับความแข็งแกร่งของจีเอ็ม ทั่วโลกในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ การดูแลลูกค้าและผลประกอบการทางธุรกิจ เธอยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของจีเอ็ม

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ