บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

Print Print   |  Send Email  |  Share Add This  

ที่อยู่:

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 111/1 หมู่ 4
อ. ปลวกแดง, จ. ระยอง. 21140 Thailand

ปีที่เปิดดำเนินการ:

2536

ขนาด:Back to top

โทร :

038-954-999