ผู้บริหาร

ทิโมธี ซิมเมอร์แมน

2014-02-28

ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาร์คอส เพอร์ตี

2014-02-28

กรรมการผู้จัดการ จีเอ็ม ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

มร.ไมเคิล โอ.เปเรซ

2013-01-01

รองประธานฝ่ายการผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มร.โลรองต์ แบรเตต์

2012-01-01

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เจนนิเฟอร์ บิเกโลว์

2012-01-01

ผู้จัดการศูนย์การผลิตจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์

ณฐพร จิรมหาโภคา

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย

วรพรรณ พันธุ์แมน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลังการขาย เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

อุณา ตัน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย