ผู้บริหาร

มาร์คอส เพอร์ตี

2015-10-06

กรรมการผู้จัดการ
จีเอ็ม ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

อำนาจ แสงจันทร์

2015-10-06

รองประธานฝ่ายการผลิตที่จีเอ็ม ประเทศไทย
เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย

วัชรินทร์ สยามรัตนกิจ

2015-10-06

ผู้จัดการศูนย์การผลิต
เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย

ณฐพร จิรมหาโภคา

2015-10-06

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย

อุณา ตัน

2015-10-06

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

วรพรรณ พันธุ์แมน

2015-10-06

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลังการขาย
เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

จีรณัฐ แสงดี

2015-10-06

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทยและเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย