ผู้บริหาร

เวล เอ. ฟาร์กาลี

2017-01-11

กรรมการผู้จัดการ
จีเอ็ม ประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

ปิยะนุช จตุรภัทร์

2017-01-10

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่าย เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

อำนาจ แสงจันทร์

2015-10-06

รองประธานฝ่ายการผลิตที่จีเอ็ม ประเทศไทย
เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย

วัชรินทร์ สยามรัตนกิจ

2015-10-06

ผู้จัดการศูนย์การผลิต
เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย

อุณา ตัน

2015-10-06

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย

วรพรรณ พันธุ์แมน

2015-10-06

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลังการขาย
เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย