มีนาคม 2555

2012-03-13


Print Print   |  Send Email  |  Share Add This  

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำจุดยืนอันแข็งขันในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง เมื่อได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO50001 มาครองเป็นแห่งแรกของบริษัทรถยนต์ในประเทศไทย ผลจากความมุ่งมั่นในการจัดการด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซมลพิษตลอดทั้งกระบวนการผลิตยานยนต์คุณภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำจุดยืนอันแข็งขันในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง