กรกฎาคม 2555

2012-06-07


Print Print   |  Send Email  |  Share Add This  

จีเอ็ม คว้ารางวัลสถานประกอบการปลอดภัยดีเด่น 12 ปีซ้อน

จีเอ็ม เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายเดียวในประเทศไทยที่คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

รูปภาพ

รูปภาพ

จีเอ็ม คว้ารางวัลสถานประกอบการปลอดภัยดีเด่น 12 ปีซ้อน