กรกฎาคม 2553

2011-01-01


Print Print   |  Send Email  |  Share Add This  

จีเอ็มคว้ารางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 24 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากกระทรวงแรงงาน

 

 

 

file
*