เจนนิเฟอร์ บิเกโลว์

2012-01-01


Print Print   |  Send Email  |  Share Add This  

เจนนิเฟอร์ บิเกโลว์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์การผลิตจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ (จีเอ็มไอโอ) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

ในปี 2555 เจนนิเฟอร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยก่อนหน้าการรับตำแหน่งในจีเอ็มไอโอ เธอเคยผ่านงานหลากหลายหน้าที่ในฝ่ายการผลิตจีเอ็ม อเมริกาเหนือที่ศูนย์การผลิตยานยนต์ในเมืองลอร์ดส์ทาวน์และศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ในเมืองฟลินท์ รวมถึงการมีบทบาทบริหารในฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายกองอำนวยการและฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การผลิตเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนในเมืองวอร์เรน ฟลินท์ และเบย์ซิตี้

เจนนิเฟอร์ เริ่มงานกับจีเอ็มในตำแหน่งนักเคมีฝ่ายการผลิตภายในโรงพ่นสีที่ศูนย์การผลิตยานยนต์บิวอิค ซิตี้ในปี 2540 เธอได้รับรองในฐานะผู้จัดการวัสดุอันตรายและอีกหลากหลายตำแหน่งบริหารภายในกลุ่มความร่วมมือฟลินท์ ริเวอร์ วอเตอร์เชด (Flint River Watershed Coalition)และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจแซจิโน เบย์ (Saginaw Bay Sustainable Business Partnership)

เจนนิเฟอร์ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมิชิแกน (ปี 2540) และปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเซ็นทรัล มิชิแกน (ปี 2544)

# # #

เจนนิเฟอร์ บิเกโลว์

เจนนิเฟอร์ บิเกโลว์

ผู้จัดการศูนย์การผลิตจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ