Share Share This

Tehnologije za čistiju životnu sredinu


Powertrain Strategy


Na osnovu uspeha nagrađivanog električnog vozila produženog dometa Chevrolet Volt, kompanija nastavlja da razvija tehnologije koje doprinose očuvanju životne sredine. U saradnji sa globalnom mrežom kompanije GM, Chevrolet razvija potpuno električnu verziju Sparka, hibridna vozila i vozila na gorive ćelije vodonika, kao što je HydroGen4.

Na tržištima Italije, Portugala, Poljske, Holandije i Nemačke, kompanija Chevrolet Europe nudi i varijante modela Spark, Cruze i Orlando na LPG (tečni naftni gas). Zbog uspeha koji je Chevrolet imao sa varijantama na LPG u Italiji, ova opcija se sada nudi i za Aveo.

Chevrolet će nastaviti da investira u ekonomičnu potrošnju goriva i smanjenje emisije motora i prenosnih sistema kroz inicijative kao što su smanjivanje motora, turbo punjači i snažniji razvoj dizel motora.


Video: How the Chevrolet Volt works

Upravljanje zaštitom životne sredine

GM promoviše upravljanje zaštitom životne sredine ne samo kroz svoje proizvode, već i kroz sveukupno poslovanje. Na globalnom nivou GM ima 81 proizvodni objekat sa statusom “bez otpada”, što znači da se sav otpad koji nastaje tokom svakodnevnog poslovanja reciklira, ponovo upotrebljava ili pretvara u energiju. To je u skladu sa svim ekološkim propisima i doprinosi očuvanju resursa i konstantnom smanjenju zagađujućih materija zahvaljujući reciklaži 92% ukupne količine otpada koji nastaje u pogonima kompanije širom sveta.

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine kompanije GM ukazuje na njenu posvećenost održivom razvoju i zaštiti životne sredine. GM je postavio ciljeve za napredak u pet oblasti: kvalitet vode, kvalitet vazduha, otpad, otrovne materije i energija. Kompanija prati rezultate aktivnosti koje se sprovode radi postizanja ovih ciljeva i radi na tome da dostigne 100 proizvodnih lokacija sa statusom “bez otpada” u narednih deset godina.

Volt oil bomb recyclingZa više informacija o ekološkim aktivnostima kompanije GM kliknite ovde:
http://www.gm.com/corporate/responsibility/environment/

Linkovi za informacije o Chevrolet Voltu:
http://media.gm.com/product/public/us/en/volt/home.html
http://www.chevroletvoltage.com/