Personvernerklæring for GM Media Online

Ditt personvern er viktig for General Motors Corporation (GM), på lik linje med din tillit til GM-produkter og -tjenester. Vi vil du skal vite at informasjonen vi innhenter, vil bli behandlet med omhu.

Omfang

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personlig identifiserbar innformasjon som du oppgir til GM via GM Media Onlines nettsted (http://media.gm.com) når du registrerer deg for å motta GM Media-informasjon eller for spesielle mediearrangementer.

Innhenting av personlig informasjon

Det kan hende at vi ber deg oppgi personlig informasjon for å sjekke om du oppfyller kriteriene for tilgang til nettsiden eller deltagelse i GM Media-arrangementer. Informasjon som kan bes oppgitt på nettstedet til GM Media Online, omfatter følgende: kontaktinformasjon på arbeidssted, som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, og bedriftsinformasjon, som bedriften du representerer, hva slags medietype du representerer eller publikumsmasse for din publikasjon. Når du melder deg på arrangementer, kan det hende vi også må innhente diverse data vi trenger til organiseringsformål, som f.eks. reiseopplysninger.

Anvendelsesmåter

Personlig informasjon om deg kan brukes til å besvare din forespørsel om opplysninger om et produkt eller tjeneste, for å bistå deg med praktisk arrangering og akkreditering i forbindelse med GM Media-arrangementer, for å tilpasse innholdet bedre til dine behov, eller for å markedsføre og formidle tjenester eller produkter til deg (som å sende pressesett). Videre kan det hende vi sender deg framtidige meldinger om GM-produkter og tjenester. Hvis du oppgir personlig informasjon til GM Media Online, vil den bli lagret på vår database i USA. Det kan forekomme at GM videreformidler innhentet personlig informasjon (som navn, postadresse og mailadresse) internt innen GM (inkludert andre selskaper som er helt eller delvis i GMs eie) og til andre leverandører utelukkende i den hensikt å tilby tjenester (f.eks. for å sende informasjon per post som svar på din forespørsel eller for å behandle et påmeldingsskjema for et arrangement, inkludert billett- og hotellreservasjoner i forbindelse med arrangementer). GM vil ikke oppgi din personlige informasjon til noen tredjeparter til deres uavhengige bruk uten ditt samtykke. Vi kan frigi din personlige informasjon når dette er lovpålagt, på forespørsel fra myndighetene eller i forbindelse med rettssaker eller tvistemål.

Informasjonskapsler og andre sporingsfunksjoner

Informasjonskapsler og andre sporingsfunksjoner kan forekomme på vårt nettsted. Bruk av informasjonskapsler på nettstedene er til din fordel, bl.a. fordi du kan opprettholde påloggingsinformasjon mellom hvert besøk. Videre bidrar informasjonskapslene til at vi kan måle aktiviteten på nettstedet for å tilby en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapsler og andre sporingsfunksjoner kan brukes til å orientere oss om tidspunktet for og varigheten av ditt besøk, hvilke sider du viser, hvilket nettsted du var på like før du kom til oss, og navnet på Internett-tjenestetilbyderen din. Du kan velge å avvise informasjonskapsler. Det henvises til Hjelp-anvisningene i nettleseren din for mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan kontrollere bruken av dem.

Endring av personlig informasjon

Vi oppmuntrer til å hjelpe oss med å holde informasjonen din oppdatert. Du kan endre din kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) ved å sende en mail til gmmediaonline@eds.com, eller ved å ringe vår avdeling for mediastøtte på tlf. nr. (US) +1 800-875-7562 or (International) 313-665-9525.

Informasjonssikkerhet

GM erkjenner viktigheten av å sikre kundenes personlige informasjon i GMs eie fra tyveri og utrettmessig bruk eller distribusjon. Imidlertid bør brukeren være på det rene med at ikke noe selskap kan beskytte personlig informasjon fullstendig.

Forespørsler om personvern

Hvis det er noe du lurer på vedrørende våre retningslinjer for personvern, kan du ta kontakt med Bill Betts på bill.betts@gm.com eller på tlf. nr. +1 313-665-3036.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. Vi vil oppdatere endringer på denne siden på betimelig vis. Erklæringen trer i kraft den 31. august 2006